Alleby Ridklubb

Årsberättelse 2013

Årsberättelse 2013 Alleby RK

1. Klubben

Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet.

Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs kommun och förfogar över tre stallar för sammantaget ca 70 hästar, såväl ridskolehästar som medlemmars privata hästar.

På området finns två stycken ridhus varav ett 20 x 40 meter och ett 20 x 60 meter samt två utomhuspaddockar, en grus 20 x 60 meter och en gräs 40 x 70 meter.

Alleby Ridklubb hade under verksamhetsåret 2013 ca 400 st uppsittningar per vecka, med ca 260 st betalande medlemmar knutna till klubben. Åldersfördelningen bland klubbens medlemmar har varit 3 – 70 år. Alleby Ridklubb hade 56 st licensierade ryttare som tävlade för klubben, en ökning med 13 nya tävlingsryttare.

Förutom att erbjuda medlemmarna lektionsridning i Alleby Ridskola anordnar Alleby Ridklubb tävlingar och träningar inom såväl dressyr och hopp som gymkhana.

Utöver ridverksamhet anordnar klubben aktiviteter i form av utbildningar (internt och externt), familjedagar, arbetsdagar och medlemsfester (After Ride) för alla åldrar .

Klubben har två stycken sektioner, tävlingssektionen (alla tävlingsdiscipliner) och ungdomssektionen.

Klubbens Ledord är:

Ödmjukhet, Glädje, Kamratskap, Respekt, Kvalitet

 

”Med hästen i centrum välkomnar Alleby RK till

möjligheten att utvecklas tillsammans i en trygg och säker miljö på alla nivåer”

 

2. Styrelse

Alleby Ridklubb har en styrelse som under verksamhetsåret 2013 varit sammansatt enligt följande:

Ordförande:                                             Catarina Wernlund

Vice ordförande:                                      Ann-Charlotte Jacobsson

Kassör:                                                     Annika Vigren

Ledamot:                                                  Mikael Bensby

Ledamot (material):                                  Anki Wölfinger

Ledamot (Idrott Online, hemsida):          Anna Lindwall

Ledamot (PR):                                         Lena Karlsson 

Adjungerad ledamot:                               Marie-Louise Bagger

Ledamot (sekreterare):                             Lisbeth Ingvarsson

Suppleant (bidrag):                                   Mattias Adolfsson

Suppleant:                                                Linda Ardbring

Suppleant Repr Tävlingssektionen:          Marie-Louise Lorén

Representant ridskolan:                            Nisse Adolfsson

Representanter Ungdomssektionen:        Erika Vigren

                                                                 Sara Gunnarsson

Styrelsen har under 2013 haft styrelsemöten en gång/månad, totalt 12 st möten. Utöver ordinarie styrelsemöten har styrelsen haft ett antal planeringsoch arbetsmöten.

Firmatecknare för Alleby Ridklubb är ordförande och kassör vilka under 2013 har varit Catarina Wernlund och Annika Vigren.

 

3. Tävlingssektion

Tävlingssektionens uppdrag och syfte är att anordna tävlingar i klubbens regi samt att bereda möjlighet för klubbens medlemmar att deltaga i de tävlingar som anordnas av den egna klubben och på andra klubbar.

Tävlingssektionen ska också tillse att det till varje tävling finns erforderligt antal funktionärer med relevant kompetens samt erforderlig säkerhetsnivå enligt tävlingsreglementen från Svenska Ridsportförbundet.

I tävlingssektionen har under 2013 följande personer ingått:

Gunilla Adolfsson                                    Sammankallande

Marie-Louise Lorén                                  Representant styrelsen

Catarina Wernlund                                   Ledamot

Ann-Charlotte Jacobsson                         Ledamot

Anki Wölfinger                                        Ledamot

Annika Vigren                                          Ledamot

Lena Karlsson                                          Ledamot

 

4. Ungdomssektion

Ungdomssektionens syfte och mål är att främja klubbens verksamhet och engagemang för medlemmar under 26 år, bl a genom att:

- Främja en god kontakt bland klubbens yngre medlemmar

- Skapa en vänskaplig och demokratisk anda

- Aktivt främja utbildning som leder till bra hästkunnande

- Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att deltaga i föreningsverksamhet och demokratiska beslut

- Verka för en stark VIkänsla och ett bra samarbete med styrelsen och övriga inom klubben

- Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS)

 (Se även Ridsportförbundets ”Arbetsordning för ungdomssektioner)

 

I ungdomssektionens ledning har under 2013 följande personer ingått:

Rebecca Wernlund             Sammankallande/ordförande

Eika Vigren                        Kassör

Hanne Ingvarsson               Sekreterare

Erika Vigren                       Representant i klubbens styrelse

Sara Gunnarsson                 Representant i klubbens styrelse

5. Verksamheten under 2013

Under verksamhetsåret genomförde Alleby RK följande aktiviteter

Aktivitet                                                                                                        Månad

Strategi & Planeringsmöte Alleby RK                                                                   januari

ULK 1,2,3 (Ungdomsledarkurs),                                                                           januari

Belinda Bensby, Matilda Lorén

Scandinavium, tävlingar i Gymkhana under Gothenburg Horseshow              april

Team Buildingkväll för tävlingsryttare inför Bohuscupen samt Div 1             mars

(både privatoch lektionsryttare)               

Teorivecka med utbildning inom bl a:                                             mars

-                     Grönt kort

-                     Hästoch stallvårdskurs

-                     Hovvård

-                     Dressyrclinic

-                     Hoppclinic med inbjuden tränare

-                     Tävlingscoaching               

 

Klubben deltog med fem lag i Bohus Cupen                                                        mars maj

-                     Ett lag i ponny hoppning

-                     Ett lag i ponny dressyr

-                     Två lag i häst hoppning

-                     Två lag gymkhana

-                     Ett lag Div 1 i alliance med Årekärrs RK                     

Klubben arrangerade tre deltävlingar i Bohus Cup,                                           mars maj

två ponny hoppning samt en deltävling i ponny dressyr                    

Utbildningshoppning,                                                                                              mars maj

Pay & Jump anordnades dagen före varje hopptävling

Utbildningsdressyr, Påskdressyren, Pay & Ride                                                  april

Städdag/arbetsdag                                                                                                   april/okt

Plantering av blommor, målning av staket och hinder, diverse underhållsarbeten     

Inköp av nya lätta plastbommar och hinderstöd till lilla ridhuset                       aug

för att underlätta för våra små ponnyryttare, (Finansierat av pengar från bl a försäljning av julkalendrar.               

Nisse Cupen Gymkhana                                                                                          juni

En Lokal/Regional Hopptävling                                                                             juni

Ridläger i Alleby ridskolas regi                                                                              juni -aug

Kurs för tävlande privatryttare hoppning, ponny och häst,                               aug - dec

anordnades med focus på coachning och mentalträning med hjälp av bidrag från Idrottonline     

 

Teorivecka med utbildning inom bl a:                                                                   okt

-                     Grönt kort

-                     Hästoch stallvårdskurs

-                     Löshoppning

-                     Hoppclinic med inbjuden tränare

-                     Voltige         

Deltagande med två lag i div II, dressyr ponny                                                    sept – nov

Klubbmästerskap i hoppning                                                                                 okt

Klubbmästerskap i dressyr                                                                                     nov

Klubbmästerskap i gymkhana                                                                               dec

Luciafirande med julklappshoppning                                                                   dec

Domarkurs hoppning (Gunilla Adolfsson)                                                               okt – mars

 

6. Tävlingsresultat 2013

Under verksamhetsåret 2013 hade Alleby RK följande tävlingsresultat

Tävling                                                        Resultat

Bohus Cupen, ponny hoppning                                     ingen placering

Bohus Cupen, ponny dressyr                                         1:a

Bohus Cupen, häst hoppning                                         3:a & 4:a

Bohus Cupen, häst dressyr                                            3:a

Bohus Cupen, gymkhana                                               2:a

Nisse Cupen                                                                   3:a (juniorer)

Gymkhana SM, Individuellt                                          1:a (Isabell Knutsson)

Gymkhana SM, Par                                                        1:a (Belinda Bensby/ Linnea Udehn)

Gymkhana SM, Lag                                                      1:a

Gymkhana, DK Ponnycup                                            1:a

Gymkhana, Vårcupen                                                   2:a

Gymkhana, Gothenburg Horseshow                            3:a

Gymkhana EM Nord Irland                                          ?

Gymkhana VM Danmark individuellt                          ?

Klubbmästare 2013      

Hoppning  

Ponny lektion                                           Amanda Bryngelsson

Ponny privat                                             Felicia Adolfsson

Häst lektion                                              Sandra Ivestig

Häst privat                                                Caroline Claesson

Dressyr      

Ponny lektion                                           Felicia S Oliviera

Ponny privat                                             Rebecca Wernlund

Häst lektion                                              Annika Persson

Häst privat                                                Rebecca Wernlund

Gymkhana

Ponny                                                       Caroline Claesson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här: Hem Ridklubb Versamhetsberättelser Verksamhetsbeskrivning 2013