Alleby Ridklubb

Tävlingssektionsmöte 2018-09-06

Protokoll

Pris för prestationer i lagtävlingar 2012

Pris för prestationer i lagtävlingar 2012

  

Gunilla Adolfsson från Alleby RK får mottaga pris för fina prestationer under 2012 års lagtävlingar

från tävlingssektionens ordf. Kicki Christensson på Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund .

 

Funktionärsinstruktioner

| Gemensamma | Dressyr | Gymkhana | Hoppning | Originaldokument |

Tävlingsinstruktioner Alleby Ridklubb

 

Gemensamma instruktioner

 

Tävlingsledare

 

Roller: (representant styrelsen)

 

1st Ansvarig från styrelsen (om ingen annan anvisas)

 

Material

 

Funktionskläder Alleby

 

Innan tävling:

 

Tillsätt arbetsgrupp:
2 sekretariat                                           
_______________________________
parering                                                   
_______________________________
Cafépersonal                                         
_______________________________
Sjukvårdsansvarig                                
_______________________________
Speaker, Domartorn                           
_______________________________
Prisutdelare                                            
_______________________________
Banbyggnad                                           
_______________________________
Markpersonal (in och utsläpp)         Antal:____________

 

Under tävling:

 

Övervaka, ta inga övriga arbetsuppgifter, representera klubben.

 

Efter tävling:

 

Stäm av med arbetsgruppen och slutför tävlingsrapport.
Notera förbättringsåtgärder och lämna över till styrelsen.

 
  

Sekretariat

 

Roller: (minst två personer)

 

1st Ansvarig för sekretariatet med en hel del arbete före tävlingsstart.
1st Bisittare.

 

Material

 

Funktionskläder Alleby

 

Innan tävling:

 

Skapa tävling i Equipe så fort som möjligt.
Skapa startlistor i Equipe kvällen innan tävling.
Slutför startlistor i Equipe strax innan tävling.

 

Under tävling:

 

Hit kommer ryttarna på morgonen,
för att anmäla sig, visa upp vaccinationsintyg, licenser och eventuellt betala.
Det är även hit de vänder sig med de flesta frågor som dyker upp under dagen.

 

Ett datorprogram, ”Equipe”, används för administration. Där skrivs startlistor, hoppningsprotokoll, resultatlistor mm ut. All ekonomi sköts härifrån.

 

Sekretariatet kan vara en stressig plats stundtals under dagen.

 

Alla hästar som kommer till tävlingsplatsen ska vara vaccinerade mot hästinfluensa inom det senaste året.

 

Efter tävling:

 

Sammanställ ekonomin.

  
  

Parkering

 

Roller: (minst två personer)

 

1st infarten
1st parkeringen

 

Material

 

Funktionskläder Alleby
Reflexväst hämtas ut av tävlingsledare
Skottkärror och grepar

 

Innan tävling:

 

Skall vara på plats tidigt på morgonen, minst 1 timma innan anmälningstid

 

Under tävling:

 

Hälsar folk välkomna och visar var de får köra och var de ska parkera,
anvisa transporter hur och var de skall parkera.
Det är värst tryck på parkeringen på morgonen vid tävlingens start och lugnar ganska snabbt ner sig under förmiddagen. Parkeringsvakterna skall även se till att parkeringen hålls ren från hö- och gödsel genom att se till att det finns skottkärror och grepar tillgängliga för de tävlande under dagen

 

Efter tävling:

 

Städa upp och ställ tillbaks material.

   

Café

 

Roller: (minst en person)

 

Personal på plats bakom disk hela tiden, anpassas efter tryck.

 

Material

 

För ändamålet funktionell.

 

Innan tävling:

 

Samtliga inköp skall vara ordnade så varor finns att köpa.

 

Under tävling:

 

Hålla fiket öppet hela tiden.

 

Efter tävling:

 

Städa och sammanställ försäljningsnivån.

 
  

Sjukvårdsansvarig

 

Roller: (en person)

 

Sjukvårdsutbildad (sjuksköterska eller läkare)

 

Material

 

Sjukvårdsväska finns att hämta ut hos tävlingsledning

 

Innan tävling:

 

Se över sjukvårdsväska

 

Under tävling:

 

Skall finnas på tävlingsplatsen under hela dagen (kan bytas av ifall det skulle hända något)

 

Efter tävling:

 

Redovisa och lägg beställning på förbrukat material till tävlingsledare.

   

Speaker, Domartorn

 

Roller: (minst en personer)

 

1st speaker
1st bisittare?

 

Material

 

För ändamålet passande kläder

 

Innan tävling:

 

Förberedd med panna och papper
Speakersystem

 

Under tävling:

 

Presenterar ryttare och hästar samt läser upp resultat och övrig info via högtalare.
Sitter på balkongen och har uppsikt över banorna.

Dokumenterar via dator och manuellt samtidigt.
Här bör man kunna koncentrera sig en längre tid,
vara uppmärksam och vid kall väderlek ha varma kläder och skor.

 

Efter tävling:

 

Städa upp och lämna tillbaks material till tävlingsledaren.

    

In och utsläpp

 

Roller: (minst tre personer)

 

1st tävlingsbana
2st framridning/framhoppning

 

Material

 

Walkie talkie
Startlistor

 

Innan tävling:

 

Skapa startlistor i Equipe

 

Under tävling:

 

Släpper in och ut tävlingsekipagen från banan och stänger efter dom enligt instruktioner från speaker.
Förser också framridning eller framhoppning med personal.

 

Efter tävling:

 

Återlämna material till tävlingsledare.

   

Prisutdelare

 

Roller: (en person)

 

1st Ansvarig för sekretariatet med en hel del arbete före tävlingsstart.
1st Bisittare.

 

Material

 

Funktionskläder Alleby

 

Innan tävling:

 

I god tid, förslagsvis en vecka innan,
se över prisbord utifrån krav på antal priser, alla priser skall vara på plats vid start.

 

Under tävling:

 

Prisutdelningen sker sedan direkt efter avslutad klass framför domartornet på ridbanan

  

Efter tävling:

 

Notera eventuellt ej uthämtade vinster.

 
 

Banbyggnad

 

Roller

 

Beror på tävlingsform, se mer under respektive tävlingsform.

 

Material

 

Oömma kläder

 

Innan tävling:

 

Bygga upp banan under ledning av ansvarig, företrädesvis dagen innan tävlingsstart.
Oftast så bygger vi upp i stora drag enligt en banskiss och på tävlingsdagens morgon kommer banbyggaren och justerar banan. Du får anvisningar om vad som skall göras så inga förkunskaper behövs.

 

Under tävling:

 

Förser tävlingsbanan med personal.

 

Efter tävling:

 

Återställa banan till lagerplatser.

 
   

Avslutning

 

Roller: (minst 6 personer)

 

1st Banbyggare (godkänd)
1st Ansvarig för banbyggnad
5st banbyggare, inga förkunskaper behövs.

 

Roller: (alla)

 

Tävlingsledare arbetsleder

 

Material

 

Oömma kläder

 

Innan tävling:

 

Ingen uppgift innan, vanligast har man andra åtaganden.

 

Under tävling:

 

Ingen aktivitet under detta moment.

 

Efter tävling:

 

Tävlingsdagen är inte över förrän allt har återställts. Banan och framhoppningshindren skall plockas bort. Ljudanläggning skall plockas in, skräp plockas upp, parkeringen skall städas osv. Om alla hjälps åt så går det fort.

 

Som ni förstår så går det åt en hel del funktionärer för att kunna anordna en tävling. Vi måste tillsammans ställa upp och försöka göra alla tävlingar så bra som det bara går. Dom är ett mycket viktigt tillskott till föreningen. Det är inte bara ”jobbigt” att ställa upp för du kommer in i en fantastisk gemenskap. Vi har väldigt roligt när vi tillsammans genomför dessa tävlingar!! Om du vill hjälpa till inom ett område och känner att du kanske inte har den rätta kunskapen så finns det alltid någon mer erfaren funktionär som gärna hjälper till och visar hur det går till.

   
   

 

 

Hoppning

 

Framridning

 

(personal från in och utsläpp)
Står vid framridningen och ser till att det inte är för många på framridningen, samt att ”rätt” personer är på plats, man får inte komma hur tidigt som helst till framridningen. Gör också ryttarna uppmärksamma på när det är dags att bege sig till tävlingsbanan. Kallar till sig dem som ännu inte kommit.

  

Framhoppning

 

(personal från in och utsläpp)
På framhoppningen skall det vara två funktionärer. En funktionär skall stå utanför och hålla reda på vilka ekipage som är på tur att komma in. Den andra funktionären skall vara inne på framhoppningsbanan och sköta hindren, kratta, lägga upp rivna bommar och se till att ryttarna hoppar rätt höjd för klassen.

 

Framhoppningshindren skall ställas i ordning dagen före tävlingen och framhoppningshindren består av ett litet framhoppningshinder ca 60 cm, ett rättuppstående och en oxer.

   

På banan

 

(personal från banbyggnad)
Återställa rivna hinder mm.

 

Kratta framför hindren och bygga nya banor mellan klasserna.

 

Plocka undan avföring.

   

En eller två personer beroende på hur banan ser ut skall flagga.

 

Man ska på domarens signal höja flaggan och ge ryttaren startsignal och flagga av vid mållinjen. Flaggningen visar också tidtagarna när de ska starta/stoppa sina klockor.

  

Resultat

  

Domartornet

 

Där skall man under tävlingsdagen tillsammans med domaren ta tid, skriva hopprotokoll
och ha uppsikt över rivningar.

  
   

 

 

 Dressyr

 

Framridning

 

(personal från in och utsläpp)

 

Står vid framridningen och ser till att det inte är för många på framridningen, samt att ”rätt” personer är på plats, man får inte komma hur tidigt som helst till framridningen. Gör också ryttarn uppmärksamma på när det är dags att bege sig till tävlingsbanan. Kallar till sig dem som ännu inte kommit.

   

På banan

 

(personal från banbyggnad)
Kratta och håll banan fräsch.

 

Plocka undan avföring.

  

Resultat

 

Protokollräknare

 

Sitter i sekretariatet och räknar protokoll. Poängen på protokollen förs in i datorn, det är det protokollräknaren gör. Kontrollerar också att protokollen är underskrivna av domaren. Oftast är man två stycken som hjälps åt.

 

Protokollhämtare

 

Hämtar protokollen från domarna på balkongerna läktaren, manegen.
Var uppmärksam på vad som händer, försök hämta protokollen mellan ritterna.

  
   

 

 

Gymkhana

 

Framridning

 

Framridning kräver ingen vakt, ekipagen värmer upp själva.

  

På banan

 

1st start- och måldomare.
Fyra linjedomare flaggvakter) och materialpersonal behövs hela tiden.
Flytta fram och ta bort material inför varje ny gren.
Plocka undan avföring.

 

Resultat

 

Presenteras via speaker som håller ordning på resultat.

  
   

 

 

Förbättringsåtgärder

 

Var personalen tillräckligt många:

 


Fick vi negativ kritik:

 


Fick vi positiv kritik:

 


Vad kan vi göra bättre till nästa gång:

 


Material som måste köpas in (förbrukats eller gått sönder):

   

2015-04-19 Hööks Bohuscup dressyr ponny

Proposition  

Särskilda bestämmelser

      1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Körning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR IX Gymkhana, TRWE Working Equitation och Anvisningar.
        Cupspecifika regler: Lagregler GBG & Bohuslän 2015, www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_40601/cf_559/Lagregler_2015.PDF

Läs mer: 2015-04-19 Hööks Bohuscup dressyr ponny

2016-04-23 pay & jump häst/ponny

Alleby bjuder in till pay and jump för häst och ponny, lördag 23 april.

Proposition

Anmälan

Läs mer: 2016-04-23 pay & jump häst/ponny

Underkategorier

Du är här: Hem Tävling Tävlingssektionen Tävlingar