2015-12-20 Julklappshoppning

Ungdomssektionen bjuder in julklappshoppning för klubbens medlemmar
Söndag 20 december.

Information (Proposition)

Anmälan i pärm vid cafét

Startordning (Ej klar

Funktionärslista (Ej klar