Priser

Priser gäller för HT 2017

Grupp Lektionstid Hel termin
18 gånger 
Halv termin
9 gånger
pris
per lektion
Max elever 
 Knattegruipp  30min  2.340kr  1.170kr 130kr  12st
 Ponnygrupp1  45min  3.510kr  1.755kr 195kr 10st
 Alla max 10st  60min  4.140kr  2.070kr 230kr 10st
 Special max 8st    60min  4.770kr  2.385kr 265kr 8st
 Max 7st  60min  5.400kr  2.700kr 300kr 7st

 

 

Boxar 3.500kr/mån inkl. moms
Spilta 2.500kr/mån inkl. moms

Bete 1 månad / år 1.800kr inkl. moms

 

Bankgiro: 5036-6327