Ridklubben styrelse

Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande: Annika Holst
Vice ordförande: Anki Wölfinger
Kassör: Johanna Thulin
Sekreterare: Ulrika Rilbe

Ledamot: Catarina Wernlund
Ledamot: Jörgen Axelsson
Ledamot: Marie Hansson

Suppleant: Ingela Andersson
Suppleant: Helena Andersson
Suppleant: Felicia Ardbring

Representant ridskolan: Nisse Adolfsson